Thiên Long Ký
Thiên Long Ký

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  #214#cFF0000#bСng Cay#218
  8
  Tiêu Dao
  2
  HuynV
  6
  Võ Đang
  3
  NgtBi
  6
  Võ Đang
  4
  NhnPY
  6
  Võ Đang
  5
  Tht
  4
  Tiêu Dao
  6
  NhtЪ
  3
  Võ Đang
  7
  Ch7i3
  3
  Võ Đang
  8
  CoCa
  3
  Võ Đang
  9
  LoT
  3
  Thiên Sơn
  10
  MLinh
  2
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Fanpage
TLBB Private