Thiên Long Ký
Thiên Long Ký

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  #ecc0000#YBenz
  139
  Võ Đang
  2
  #-09#cFF0000#bTiu Yu
  117
  Võ Đang
  3
  #e0F07A6#g0000ff#bTiu V
  91
  Tiêu Dao
  4
  D߽ngXon
  80
  Thiên Long
  5
  #-08#G#b#e3c33ccTiu Bo
  79
  Võ Đang
  6
  HaLong
  73
  Tiêu Dao
  7
  DuyMnh
  57
  Tiêu Dao
  8
  HnnB
  56
  Võ Đang
  9
  ConngZi
  47
  Võ Đang
  10
  CoVid19
  45
  Thiên Sơn
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Fanpage
TLBB Private