Thiên Long Ký
Thiên Long Ký

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  #eab0000#bF2 Long Nht
  184
  Tiêu Dao
  2
  #cFF0000#bng Phng #7
  173
  Thiên Long
  3
  F4
  164
  Võ Đang
  4
  #136#b#g0f0ff0 Wick #136
  89
  Võ Đang
  5
  TmHm
  75
  Võ Đang
  6
  #Y#ead1234Nathan Nguyn
  73
  Cái Bang
  7
  #b#g0f0ff0nh V Tuyt
  73
  Võ Đang
  8
  ThyNgn
  69
  Thiên Long
  9
  #b#g0f0ff0Tuyt V nh
  69
  Võ Đang
  10
  XiaoFeng
  62
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Fanpage
TLBB Private