Thiên Long Ký
Thiên Long Ký

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  VK
  168
  Võ Đang
  2
  ߶ngHo
  105
  Võ Đang
  3
  #G#bBn Tnh Ca Хu Tin#3
  90
  Võ Đang
  4
  #cFF0000#bNew #1
  77
  Võ Đang
  5
  TnV
  67
  Tiêu Dao
  6
  AnhZai
  47
  Thiên Long
  7
  GRq
  43
  Tiêu Dao
  8
  Tooo
  41
  Thiên Long
  9
  NgocML
  27
  Tiêu Dao
  10
  27
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Fanpage
TLBB Private